กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑๕

Border Pratol Police Company 215

ผลการปฏิบัติงาน ร้อย ตชด.๒๑๕

            เมื่อ 13 ก.ค.59,1130 พ.ต.ท.บุญเลื่อน กุมภาว์ ผบ.ร้อย ตชด.215 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดที่ทำการ ร้อย ฉก.ตชด.217 ที่ฐานปฎิบัติการพะยูง บ.ขยอง ต.ตาตุม อ.สังขะ จว.สุรินทร์ โดยมี พ.ต.ท.วรศักดิ์ เกียรติศักดิ์ศิริ ผบ.ร้อย ตชด.217 ผู้แทน ผกก.ตชด.21 เป็นประธาน