กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑๕

Border Pratol Police Company 215

ผลการปฏิบัติงาน ร้อย ตชด.๒๑๕

            เมื่อ 22 มิ.ย.2559,1030 พ.ต.ท.บุญเลื่อน กุมภาว์ ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๕ พร้อม ข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.๒๑๕ ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จ เถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 215 โดยทำการปลูก ต้นพะยูง 100 ต้น ต้นมะค่า 70 ต้น รวม 170 ต้น