กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑๕

Border Pratol Police Company 215

ผลการปฏิบัติงาน ร้อย ตชด.๒๑๕

            เมื่อ 22 มิ.ย.59,0900 พ.ต.ท.บุญเลื่อน กุมภาว์ ผบ.ร้อย ตชด.215 ร่วมเป็นเกียรติโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติฯที่ศาลจังหวัดนางรอง นายอาทิตย์ สาตรวาหา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนางรอง ประธานในพิธี