กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑๕

Border Pratol Police Company 215

ผลการปฏิบัติงาน ร้อย ตชด.๒๑๕

          เมื่อ 21 ต.ค.2559,1200 พ.ต.ท.บุญเลื่อน กุมภาว์ ผบ.ร้อย ตชด.215 ชี้แจงแนวทางปฏิบัติการ ลว.ที่ฐานปฏิบัติการเนิน 418

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม