กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑๕

Border Pratol Police Company 215

ผลการปฏิบัติงาน ร้อย ตชด.๒๑๕

          เมื่อ 17 ก.ย.2559,1230 คุณหญิงรัตนาภรณ์ แชจอหอ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.2 ตรวจเยี่ยมปลอบขวัญและมอบสิ่งของให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน ณ ฐานปฏิบัติการช่องบาระแนะ บ.ราษฏร์รักแดน ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จว.บุรีรัมย์ โดยมี พ.ต.ท.บุญเลื่อน กุมภาว์ ผบ.ร้อย ฉก.ตชด.215,ร.ต.อ.สายรวม ตากิ่มนอก รอง ผบ.ร้อย ฉก.ตชด.215,ร.ต.อ.ไชญา ลาดกุดลิง ผบ.มว.ตชด.2153 พร้อมกำลังพลให้การต้อนรับ หลังจากนั้นเยี่ยมชมหลักเขตแดนที่ 27 และมอบสิ่งของอุปโภค บริโภคให้ทหาร กพช.ตรงข้ามหลักเขตแดนที่ 27

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม