กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑๕

Border Pratol Police Company 215

ผลการปฏิบัติงาน ร้อย ตชด.๒๑๕

            เมื่อ 20 ก.ค.2559,0900-1200 พ.ต.ท.บุญเลื่อน กุมภาว์ ผบ.ร้อย ตชด.215 พร้อมด้วย ร.ต.ท.ภูมธนันท์ จันทร์แดง รอง สว.(ป.) ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานแห่เทียนประจำปี 2559 ซึ่งเทศบาลเมืองนางรอง ร่วมกับ อบจ.บุรีรัมย์ จัดขึ้น กิจกรรมประกอบด้วย การประกวดต้นเทียนพรรษาและขบวนแห่ต้นเทียนพรรษา มีคุ้มวัด(ชุมชน) ส่งต้นเทียน/ขบวนแห่เข้าประกวด 5 ชุมชน โดยมีนายประภาส รัษาทรัพย์ รอง ผวจ.บุรีรัมย์ เป็นประธานพิธีเปิด มีนายสาวิตร เจียมจิระพร นายอำเภอนางรอง ,นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง หน.ส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนางรองให้การต้อนรับ